INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

A Milanex Bt., [Székhelye: Nagyváradi út 7, 6000 Kecskemét, Adószáma: 24838782, jogi képviselője Pap István (a továbbiakban: „adatkezelő”)] az EU 13. cikk. 2016/679 sz. rendelet (a továbbiakban: GDPR) értelmében ezúton tájékoztatja Önt, hogy az Ön személyes adatai a milyen módon kerülnek kezelésre, illetve felhasználásra:

1. Az adatkezelés tárgya: 

Az adatkezelő a személyes adatokat (például név, vezetéknév, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámla és fizetési részletek – a továbbiakban: „személyes adatok” vagy „adatok”) kezeli.

2. Az adatkezelés célja: 

Az Ön személyes adatainak kezelése:

az Ön kifejezett beleegyezése nélkül [GDPR 6. cikk b) e) pontjai] a következő célokra kerülnek adatai felhasználásra:

– az adatkezelő szolgáltatásaira vonatkozó szerződések elkészítése;

– a meglévő kapcsolatokból eredő szerződéskötési, szerződéses és adókötelezettségek teljesítése;

– törvényben, rendeletben, közösségi jogszabályokban vagy a hatóság rendelete által (pl. pénzmosás megelőzése) meghatározott kötelezettségek teljesítése;

– gyakorolja az adatkezelő jogait, például a bírósági jogvédelemhez való jogot.

3. A feldolgozás módja 

Az Ön személyes adatainak feldolgozását a rendeletben feltüntetett iránymutatásoknak [GDPR 4 cikkely 2 pontja] megfelelően végezzük: adatgyűjtés, nyilvántartásba vétel, szervezés, tárolás, konzultáció, feldolgozás, szerkesztés, kiválasztás, kivonatolás, összehasonlítás, használat, összekapcsolás, zárolás, kommunikáció, törlés és megsemmisítés. Az Ön személyes adatait papíron, elektronikus és / vagy automatizált feldolgozás során kezeljük.

Az adatkezelő a személyes adatokat a fent említett célok eléréséhez szükséges idő alatt feldolgozza, majd megsemmisíti azokat.

4. Hozzáférés az adatokhoz 

Adatait következő tevékenységek elvégzése érdekében és azok elvégzői számára hozzáférhetővé teheti:

– az adatkezelő belső folyamatainak gyakorlása során, alkalmazottjai számára;

– harmadik fél (hitelintézetek, szakmai szolgáltató cégek, tanácsadók, biztosítótársaságok biztosítási szolgáltatások nyújtása stb.), akik külső adatfeldolgozóként végeznek kiszervezett tevékenységeket az adatkezelő számára.

5. Adatkommunikáció 

A GDPR 6. cikkének b) és c) bekezdései, valamint a 2. cikkének A pontja szerinti, kifejezett beleegyezés nélkül eszközölhet az adatkezelő adatátadást felügyeleti szervekhez, az igazságügyi hatósághoz, valamint azokhoz az alanyokhoz, akik felé az adatkommunikáció törvényileg kötelező érvényű az említett célok elérése érdekében. Ezek az alanyok az adatokat független adatkezelőként fogják feldolgozni. Az Ön adatait nem terjesztik.

6. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás megtagadásának következményei 

Az adatoknak a 2. cikkben említett célokra való rendelkezésre bocsátása kötelező. Ezek hiányában nem tudjuk biztosítani a szolgáltatások nyújtását.

7. Az érintett jogai 

Személyes adatait illetően Ön a GDPR 15 cikkében meghatározott jogokkal rendelkezik, amelyek a következő jogok:

i. az Önnel kapcsolatos személyes adatok létezésének megerősítése, még abban az esetben is, ha nem tökéletesen kerültek rögzítésre, de értelmezhető formájúak;

ii. felvilágosítás a következőkre vonatkozóan:

a) a személyes adatok eredetéről;

b) a feldolgozás céljáról és módjáról;

c) az elektronikus eszközök segítségével végzett feldolgozás módjáról;

d) az adatkezelő, a feldolgozók és a GDPR Adatvédelmi Kódexének 5. cikkének 2. bekezdése és a 3. cikk 1. bekezdése alapján kijelölt képviselőnek minősülő személy személyazonosító adatairól;

e) azon személyekről vagy intézményekről, akik számára a személyes adatokat közölni lehet, vagy akik az állam területén, feldolgozók vagy ügynökök kijelölt képviselőjévé válhatnak;

iii.

a) az adatok frissítése, helyesbítése, integrációja;

b) az adatok törlése, titkosítása, az illegálisan feldolgozott adatok zárolása, beleértve azokat az adatokat is, amelyek visszatartása az adatok gyűjtése vagy feldolgozása céljából nem releváns;

Ahol alkalmazható, ott az érintettnek joga van a GDPR 16-21. cikkekben említett jogok gyakorlására is (helyesbítéshez való jog, törlés joga, a feldolgozás korlátozásának joga, az adatok hordozhatóságához való jog, a felszólalási jog), valamint a versenyhivatalhoz való fordulás joga.

8. A jogok gyakorlására vonatkozó eljárások: 

A jogait bármikor gyakorolhatja az info@milanex.eu címre küldött elektronikus levél révén.

9. Adatkezelő és -feldolgozó: 

Az adatkezelő Pap István, a Milanex Bt ügyvezetője, székhelye Nagyváradi utca 7, 6000 Kecskemét, Magyarország. Az adatfeldolgozók frissített listáját az Adatkezelő székhelyén, valamint az intézményi honlapon (www.milanex.eu) tárolják.

10. Nyilatkozat az Ön személyes adatai felhasználásáról: 

Az adatkezelő Pap István, a Milanex Bt ügyvezetője, székhelye Nagyváradi utca 7, 6000 Kecskemét, kijelenti, hogy az Ön kifejezett, írásban történő kérelmének, meghatalmazásának hiányában,

– személyes adatait nem továbbítja harmadik félnek Önnek címzett üzenetek / telefonhívások / csomagok továbbítására és / vagy kézbesítésére,

– a Milanex Bt. nem veszi fel Önnel a kapcsolatot tevékenységeiről szóló ajánlatai, hírlevelei, szöveges üzenetei, kereskedelmi és / vagy reklámanyagjai terjesztése céljából.


    Hozzájárulok, hogy a Milanex Bt. a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adataimat az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és feltételek szerinti kezelje.

    Partners

    bdo_225x129_50
    Horwath_HTL_389x129_50